PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA

Pratite svoju prijavu

Unesite svoju vezu za prijavljivanje ispod, koja je automatski generisana kada ste podneli prijavu. Ako ste naveli svoju adresu e-pošte tokom prijavljivanja, vezu možete pronaći i u svojoj imejl adresi (takođe proverite 'junk' ili 'spam')
Primer: https://crmm.atk-ks.org/sq/CitizenReporting/ReportedCase/3bd08fd0-4e23-4baa-132b-08dbbb763d73
Njoftim_sr!
Njoftim_sr!