ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS

Monitoroni denoncimin tuaj

Ju lutem vendosni më poshtë vegëzen e denoncimit tuaj, e cila është krijuar automatikisht kur keni bërë denoncimin. Nëse keni dhënë email adresen tuaj gjatë denoncimit, vegëzen e keni edhe në email adresen tuaj (kontrolloni edhe ‘junk’ apo ‘spam’).
Shembull: https://crmm.atk-ks.org/sq/CitizenReporting/ReportedCase/3bd08fd0-4e23-4baa-132b-08dbbb763d73
Njoftim!
Njoftim!