Udhëzuesi Interaktiv

Përmes udhëzuesit interaktiv ju do të udhëzoheni deri tek pergjigjet e pyetjeve që keni lidhur me rregullat dhe procedurat e Administratës Tatimore të Kosovës

1. A keni krijuar të ardhura në Kosovë apo nga jashtë (ndonjë shtet tjetër)?

Njoftim!
Njoftim!